+421 944 127 827 mail@sarisopen.eu

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hráč alebo zákonný zástupca hráča prihlásením do turnaja:

• vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, telefónne číslo

• súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja na webovej stránke podujatia a v propagačných materiáloch pre účely propagácie šachu