+421 944 127 827 mail@sarisopen.eu

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hráč alebo zákonný zástupca hráča prihlásením do turnaja: • vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum...