+421 944 127 827 mail@sarisopen.eu

Ďakujeme za prihlášku.

 

Prosím, počkajte, kým vám prihlášku potvrdíme e-mailom.

V prípade prihlášok odoslaných po 15.07.2020  sa vklad zvyšuje o 10€ a usporiadateľ z kapacitných dôvodov negarantuje, že bude prihlášky ešte akceptovať.

Poplatky prosíme poukázať na nižšie uvedenú banku, ako Variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR.

Platbu realizujte až po zaevidovaní prihlášky, najneskôr však do 31.07.2020.
Pri zrušení prihlášky vrátime vklad znížený o manipulačný poplatok 10 €.